Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 28. ledna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. ledna 2014 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se přezkumu námitek proti opatřením k nápravě a správních rozhodnutí ze strany předsedy Úřadu za rok 2013.

Dne 31. ledna 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

V roce 2013 předseda Úřadu vydal celkem 27 rozhodnutí o námitkách kontrolovaných osob, jednalo se jak o námitky proti kontrolnímu protokolu, tak o námitky pro opatření k nápravě. V jednom případě bylo námitkám v plném rozsahu vyhověno, v sedmi případech bylo námitkám vyhověno částečně a v devatenácti případech byly námitky zcela zamítnuty.

V roce 2013 předseda Úřadu rozhodoval o 34 rozkladech proti předchozímu rozhodnutí Úřadu. V šesti případech rozkladu zcela vyhověl, ve dvou případech mu vyhověl zčásti a ve dvaceti šesti případech byl rozklad zamítnut.