Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 27. října 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí předsedy Úřadu čj. SPR-2166/10-13 ze dne 10. srpna 2010, kopii následné správní žaloby účastníka řízení ze dne 15. října 2010 a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě čj. OPS-0017/11-6 ze dne 1. února 2011 (viz níže).

Všechny požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 10. listopadu 2014.

Dokumenty