Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 26. září 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dvou vyjádření Úřadu, konkrétně se jednalo o stanovisko čj. UOOU-04958/14-2 ze dne 28. května 2014 a stanovisko čj. OPS-4019/09-4 ze dne 27. srpna 2009 (viz níže).

Oba požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 1. října 2014.

Dokumenty