Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 25. září 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 11A 88/2012-33 ze dne 30. července 2013, rozsudek zn. 5Ca 174/2009-47 ze dne 25. září 2013 a rozsudek zn. 10A 180/2010-58 ze dne 12. září 2013 (viz níže).

Všechny požadované dokumenty byly žadateli v anonymizované formě poskytnuty dne 1. října 2014.

Dokumenty