Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 24. října 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala kompletní spisovou dokumentaci vztahující se k jí podanému podnětu. Požadované inforamce jí byly poskytnuty dne 30. října 2014.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřadu zveřejňuje pouze tuto informaci.