Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 24. dubna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. dubna 2014 od O. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o společnostech, kterým byla Úřadem v roce 2013 udělena sankce za spáchání správního deliktu podle § 11 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 28. dubna 2014 byl stěžovateli zaslán požadovaný přehled a to ve formátu xls. Přehled obsahuje výčet všech společností, u kterých bylo v roce 2013 Úřadem shledáno porušení zákona o některých službách informační společnosti a které byly v tomto období pravomocně postiženy za spáchání uvedeného správního deliktu. V prvním sloupci je uveden název společnosti a její identifikační číslo, ve druhém pak výše sankce a případně uložená povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.