Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 24. března 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. března 2014 od M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu zaměstnanců Úřadu ke konci roku 2009 a v současné době a dále požadoval informace o tom, jakým způsobem Úřadu v roce 2009 realizoval a v současné době realizuje dohledový systém nad informačními systémy a technologickými zařízeními.

Dne 27. března 2014 byly žadateli dané informace poskytnuty. Konkrétně mu bylo sděleno, že ke konci roku 2009 měl Úřad 93 zaměstnanců, v současné době jich je celkem 100. V roce 2009 byla v rámci Úřadu funkcionalita dohledového systému zajištěna na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem, tzn. že software i provoz systému byly předmětem dodavatelských služeb. Situace ke dni poskytnutí informace je totožná.