Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. června 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. června 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace týkající se správního řízení vedeného s obcí Krasov ve věci spáchání správního deliktu a dále informace o tom, zda uvedené obci byla Úřadem uložena opatření k nápravě ve smyslu § 40 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Dne 23. června 2014 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně jí bylo sděleno následující: Úřad vedl s obcí Krasov pouze jedno řízení a to řízení správní, pro podezření ze spáchání správního deliktu. Toto podezření bylo v průběhu správního řízení potvrzeno a jmenované obci byla uložena pokuta ve výši 15.000,- Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Toto rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci dne 28. března 2014. Žádné opatření k nápravě ve smyslu § 40 zákona č. 101/2000 Sb. obci Krasov Úřadem uloženo nebylo.