Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 19. března 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. března 2014 od J. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-09034/13-20 ze dne 18. února 2014.

Zádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadovaný dokument byl žadateli poskytnut v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob.