Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 18. března 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. března 2014 od L. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o správních řízeních vedených Úřadem se společností KLV - Consulting s.r.o., IČO: 248 37 709, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Dne 19. března 2014 byla žadateli dopisem čj. UOOU-02908/14-2 požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Bylo mu sděleno, že Úřad s uvedenou společností KLV - Consulting s.r.o vedl jedno správní řízení. V jeho rámci byl inspektorem Úřadu dne 16. dubna 2012 vydán příkaz zn. INSP4-3666/11-30, jímž byla jmenovaná společnost shledána vinnou spácháním správního deliktu dle § 11 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Jmenovaný účastník proti tomuto příkazu nepodal odpor, příkaz tedy dne 27. dubna 2012 nabyl právní moci.