Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 16. září 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se statistických údajů ve věci ukládání sankcí a provedených kontrol Úřadem v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1. července 2013 do dne doručení žádosti.

Dne 24. září 2014 byly žadateli požadované informace poskytnuty. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
V období od 1. července 2013 do dne doručení žádosti (tj. 16. září 2014):

  • nejvyšší pokuta dosáhla částky 1.800.000,- Kč;
  • nejnižší pokuta byla uložena ve výši 500,- Kč;
  • celkem bylo v předmětném období uloženo 178 pokut;
  • průměrná výše pokut v uvedeném období činí 31.289,- Kč.

Pokud jde o otázku realizace kontrol ze strany Úřadu v období od 1. července 2013 do dne doručení žádosti:  

  • v uvedeném období došlo k provedení 94 kontrol;
  • na základě kontrolního plánu bylo provedeno 17 kontrol;
  • na podkladě podnětů a stížností Úřad realizoval 77 kontrol.