Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 16. ledna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. ledna 2014 od M. S. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace týkající se etického kodexu Úřadu a vnitřních pravidel pro posuzování střetu zájmů.

Dne 17. ledna 2014 bylo žadatelce sděleno, že Úřad nepřijal ani nevytvořil žádný interní etický kodex či obdobný dokument, stejně jako nemá zavedena vlastní vnitřní pravidla pro posuzování střetu zájmů.