Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 16. dubna 2014 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. dubna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP2-4684/12-38 ze dne 12. února 2013, kopii následné žaloby účastníka řízení a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu  zn. INSP2-4684/12-38 ze dne 12. února 2013, žalobu účastníka řízení ze dne 12. dubna 2013 a dále vyjádření Úřadu k podané správní žalobě zn. UOOU-04205/13-5 ze dne 11. června 2013 (viz níže).

Dokumenty