Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 16. dubna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. dubna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval požadoval poskytnutí kopie dvou rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 8A 23/2013-73 ze dne 21. srpna 2013 a rozsudek zn. 11A 19/2013-87 ze dne 28. ledna 2014 (viz níže).

Dokumenty