Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 15. května 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. května 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-6781/09-105/NON ze dne 11. dubna 2012, kopii správní žaloby účastníka řízení, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ze dne 7. června 2012, která byla Úřadu zaslána dopisem Městského soudu v Praze čj. 9A 103/2012-56 ze dne 25. července 2012 a je poskytována jako jeho součást, a dále kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě zn. OPP-6055/12-2 ze dne 29. srpna 2012 (viz níže).

Dokumenty