Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 14. srpna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu zn. SPR-3927/11-17 ze dne 6. října 2011, kopii následné žaloby účastníka řízení ze dne 8. prosince 2011, která byla Úřadu zaslána dopisem Městského soudu v Praze zn. 8A 375/2011-17 ze dne 22. prosince 2011, a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě zn. OPS-0003/12-16 ze dne 8. února 2012 (viz níže).

Požadované dokumenty byly žadateli v anonymizované podobě poskytnuty dne 18. srpna 2014.

Dokumenty