Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 13. února 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. února 2014 J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu, kopie žaloby účastníka řízení podané u správního soudu a vyjádření Úřadu k žalobě ve věci řízení vedeného Úřadem s Finančním úřadem v Opavě.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP1-7017/07-20 ze dne 27. ledna 2009, kopie žaloby účastníka řízení ze dne 24. března 2009 (která je součástí usnesení Městského soudu v Praze čj. 11Ca 91/2009-16 ze dne 3. června 2009 a je poskytována jako jeho součást) a dále kopie vyjádření Úřadu k podané žalobě zn. OPS-2552/09-5 ze dne 4. srpna 2009 (viz níže).

Dokumenty