Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 13. října 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 5A 134/2010-55-59 ze dne 26. srpna 2014, rozsudek zn. 8A 182/2010-69-77 ze dne 2. září 2014 a rozsudek v řízení vedeném pod č.j. 3A 1/2012 (viz níže).

První dva požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 17. října 2014, třetí z nich mu poskytnut nebyl, neboť tento rozsudek Úřadu dosud nebyl doručen.

Dokumenty