Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 12. srpna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se dozoru nad zpracováním osobních údajů při činnosti soudních exekutorů a Exekutorské komory České republiky.

Dne 14. srpna 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

Zpracování osobních údajů dle českého práva, především pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá povolování ze strany Úřadu. Dozor nad jejich činností je vykonáván především v rámci kontrolního a správního řízení.

Úřad provedl kontrolu zpracování osobních údajů u následujících soudních exekutorů:  

  • Mgr. Čeněk Bělasta, číslo soudního exekutora 5, Exekutorský úřad Bruntál. Kontrola probíhala v období od 20. června 2006 do 3. srpna 2006,
  • JUDr. Lubomír Zálešák, číslo soudního exekutora 107, Exekutorský úřad Brno-venkov. Kontrola probíhala v období od 10. prosince 2007 do 25. dubna 2008,
  • JUDr. Jan Grosam, číslo soudního exekutora 25, Exekutorský úřad Praha 6. První kontrola tohoto soudního exekutora probíhala v období od 11. června 2007 do 29. června 2007, druhá od 6. února 2012 do 13. března 2012,
  • JUDr. Zdeněk Zítka, číslo soudního exekutora 108, Mgr. Martin Tunkl, číslo soudního exekutora 94, Exekutorský úřad Plzeň-město. Kontrola probíhala v období od 13. listopadu 2007 do 14. února 2008,
  • Mgr. Richard Bednář, číslo soudního exekutora 3, Exekutorský úřad Praha 10. Kontrola probíhala v období od 5. února 2008 do 30. dubna 2008,
  • JUDr. Tomáš Vrána, číslo soudního exekutora 103, Exekutorský úřad Přerov. Kontrola probíhala v období od 4. prosince 2012 do 21. března 2013,
  • Mgr. Ing. Jiří Prošek, číslo soudního exekutora 134, Exekutorský úřad Plzeň-město. Kontrola probíhala v období od 24. října 2013 do 4. prosince 2013,
  • Mgr. Jaroslav Homola, číslo soudního exekutora 30, Exekutorský úřad Brno-město. Kontrola probíhala v období od 23. dubna 2014 do 28. dubna 2014.