Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 11. prosince 2014 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ž adatel požadoval poskytnutí informace o tom, proč dne 10. prosince 2014 v odpoledních hodinách nebyla otevřena podatelna Úřadu a proč nebyly dostupné ani další útvary Úřadu.

Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 19. prosince 2014. Konkrétně mu bylo sděleno, že dne 10. prosince 2014 se v čase od 14:30 do 15:30 konalo školení zaměstnanců Úřadu s tématem "Bezpečnost informačního systému Úřadu." Vzhledem k omezeným kapacitám v sídle Úřadu se školení konalo v pronajatých prostorách mimo sídlo Úřadu.