Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. října 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. října 2013 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým bylo společnosti T- Mobile Czech Republic, a.s., uloženo poskytnout žadateli informace o jeho lokalizačních údajích vedených k jím užívanému telefonnímu číslu.

Žadateli bylo sděleno následující:

Tato povinnost nebyla kontrolovanému uložena samostatným rozhodnutím, ale v rámci kontrolního protokolu čj. UOOU-03668/13-8 ze dne 26. srpna 2013 bylo kontrolovanému uloženo příslušné opatření k nápravě. To bylo formulováno následujícím způsobem:

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá inspektorka Úřadu Kontrolovanému opatření k odstranění zjištěného nedostatku a stanovuje lhůtu pro jeho odstranění: Neprodleně po převzetí kontrolního protokolu předat žadateli informaci o lokalizačních údajích k jeho účastnickému číslu.

Současně ukládá inspektorka Úřadu Kontrolovanému povinnost v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. podat inspektorce písemnou zprávu o provedeném opatření do 15 dnů od převzetí kontrolního protokolu.