Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. prosince 2013 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. prosince 2013 od J. C. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie vyjádření Úřadu ve věci záměru České obchodní inspekce zveřejňovat osobní údaje pokutovaných fyzických osob podnikajících (viz níže).

Dne 12. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři.

Dokumenty