Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. prosince 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. prosince 2013 od J. R. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií kontrolních protokolů vydaných Úřadem v kontrolách, které vedl s fotbalovými kluby ve věci zajištění bezpečnosti na fotbalových stadionech (viz níže).

Dne 13. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v omezeném rozsahu, z požadovaných dokumentů byly odstraněny údaje získané při kontrole, které jsou chráněny zákonem uloženou povinností mlčenlivosti.

Dokumenty