Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. dubna 2013 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ Úřad“) obdržel dne 9. dubna 2013 od pana Mgr. J. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-1310/13-10, které bylo vydáno v řízení vedeném s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze pro zveřejnění osobních údajů zaměstnanců včetně údajů o platu na internetu.

Dne 17. dubna 2013 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná kopie předmětného rozhodnutí (viz níže).

Dokumenty