Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. června 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. června 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci postupu Úřadu při vyřizování předchozího podnětu žadatele směřujícího proti České advokátní komoře.

Dne 17. června 2013 byla žadateli dopisem požadovaná informace poskytnuta. Konkrétně mu bylo sděleno, že jeho podnět byl odložen.