Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 8. srpna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. srpna 2013 od pana Mgr. M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informací o postupu Úřadu ve věci svého předchozího podnětu proti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 (dále jen „kontrolovaný“)

Dne 13. srpna 2013 byla žadateli dopisem čj. UOOU-06874/13-2 požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno, že jeho podnět byl ke dni 14. května 2013 postoupen inspektorce Úřadu. Ta po provedení analýzy podnětu dne 5. června 2013 zaslala kontrolovanému vyrozumění o zahájení kontroly, přičemž kontrola byla zahájena doručením oznámení téhož dne. Dne 17. června 2013 se konalo místní šetření a ústní jednání v sídle kontrolovaného. Dne 15. července 2013 pak kontrolovaný kontrolujícím zaslal další podklady a dokumentaci týkající se předmětu kontroly. Žádné další procesní úkony ke dnešnímu dni nebyly učiněny, v současné době jsou zkoumány kontrolou získané podklady a dokumenty a je připravován kontrolní protokol.