Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 8. října 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. října 2013 od paní A. K. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace týkajících se softwarových produktů využívaných Úřadem včetně některých souvisejících informací.

Žadatelce byly k jednotlivým bodům její žádosti o informace poskytnuty následující odpovědi:

 • 1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace?

  Úřad využívá mailserver MS Exchange.
   
 • 2. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  AVG, bližší informace v odpovědi na otázku č. 4.
   
 • 3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?

  Úřad používá celkem 164 e-mailových adres.
   
 • 4. Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  Počet koncových stanic vč. serverů: 180
  produkt: AVG
  platnost licence: 3 roky do června roku 2015
  počet licencí: 180
  cena licencí: 165.084,- Kč
  O obnovení licence dosud nebylo rozhodnuto, proto tuto informaci nelze poskytnout.
   
 • 5. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  Úřad používá služební smartphony pouze autonomně, proto centrálně nevyužívá žádný takovýto produkt.
   
 • 6. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  produkt: AreaGuard Neo (Sodat SW)
  platnost licence: 2 roky do prosince roku 2014
  počet licencí: 15
  cena licencí: 20.628, - Kč
  O obnovení licence dosud nebylo rozhodnuto, proto tuto informaci nelze poskytnout.
   
 • 7. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
  produkt: CA ARCserve Backup for Windows Agent for Microsoft Exchange
  platnost licence: 3 roky do prosince roku 2013
  počet licencí: 1
  cena licence: 16.884,- Kč
  O obnovení licence dosud nebylo rozhodnuto, proto tuto informaci nelze poskytnout.
   
 • 8. Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.

  poskytovatel: TESCO SW a.s.
  činnost: služby systémové integrace (správa informačních technologií)
  cena: 5.083.512,- Kč za rok při dodržení všech podmínek smluvních SLA
   
 • 9. Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano, uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byly celkové náklady takového testu?

  Úřad provádí periodické testy zranitelnosti. Bližší informace nebyly v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnuty.