Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 8. listopadu 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. listopadu 2013 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se vyjádření nebo závěru Úřadu ve věci záměru zveřejňování údajů, například VIN kódů nebo registračních značek, automobilů, jejichž odkup byl třetími subjekty (např. autobazary) odmítnut.

Dne 15. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Konkrétně mu byla zaslána anonymizovaná kopie vyjádření Úřadu k této věci. Úřad se na základě žádosti o stanovisko dne 12. listopadu 2013 vyjádřil následovně:

V případě, že autobazar zjistí, že prodávané automobily mají přetočený tachometr a zveřejní seznam čísel VIN těchto automobilů, jedná se zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem. Podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. S ohledem na existenci registru vozidel, který obsahuje čísla VIN a další údaje vztahující se k majiteli či provozovateli vozidla, je možné na základě čísla VIN osobu ztotožnit. Číslo VIN je tedy zejména ve spojení s SPZ osobním údajem a musí s ním být nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) tohoto zákona je možné zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Autobazary neshromažďují čísla VIN za účelem zveřejnění. Takovýto krok je proto z výše uvedených důvodů v rozporu se zákonem.

Pokud by autocentrum navíc zveřejňovalo pouhé „důvodné podezření" o manipulaci s tachometrem konkrétního vozidla, může dojít k zásahu do práv a oprávněných zájmů jeho majitele, a to zejména tehdy, pokud by se takováto manipulace neprokázala.