Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 8. července 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. července 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie čtyř rozhodnutí vydaných Úřadem, konkrétně rozhodnutí zn. SPR-10234/12 ze dne 11. ledna 2013, rozhodnutí zn. UOOU-00221/13 ze dne 1. března 2013, rozhodnutí zn. UOOU-1753/13 ze dne 26. března 2013 a rozhodnutí zn. UOOU-2003/13 ze dne 3. dubna 2013 (viz níže).

Dne 16. července 2013 byly žadateli poskytnuty požadované dokumenty v anonymizované podobě.

Dokumenty