Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 6. srpna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. srpna 2013 od společnosti ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657, se sídlem Severní 8/2261, 370 10 České Budějovice (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu (viz níže), jímž byla České poště, s.p., udělena sankce za neoprávněné zpracování osobních údajů poštovních doručovatelů prostřednictvím technologie GPS.

Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut dne 9. srpna 2013 a to v omezené míře, bez informací získaných při výkonu dozoru od kontrolovaného, které jsou chráněny zákonem uloženou povinností mlčenlivosti. Toto omezení bylo provedeno na základě § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dokumenty