Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 5. března 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. března 2013 od pana Mgr. L. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výši nejvyšší finanční sankce, kterou Úřad udělil střední škole za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 11. března 2013. Konkrétně mu bylo sděleno, že historicky nejvyšší pokutu udělil Úřad Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 410, se sídlem Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00846881 a to ve výši 18.000,- Kč. Pokuta byla udělena příkazem zn. SPR-2106/07-3 ze dne 5. dubna 2007. Úřadem bylo v tomto řízení konstatováno, že jmenovaný účastník řízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů studentů školy, jako správce osobních údajů studentů školy podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., nepřijal taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů uvedených na osmnácti vysvědčeních nalezených dne 8. listopadu 2006 u kontejneru na odpad u hřbitova v Ostravě-Proskovicích. Tím došlo k porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnosti správce přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a tím i ke spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.