Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 4. února 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. února 2013 od paní M. D. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie příkazu Úřadu čj. SPR-10234/12-7 ze dne 11. ledna 2013 (viz níže), kterým bylo statutární město Frýdek-Místek shledáno vinným ze spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla dne 7. února 2013 z důvodu ochrany osobních údajů částečně odmítnuta a žadatelce byla téhož dne poskytnuta anonymizovaná kopie požadovaného dokumentu.

Dokumenty