Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 4. srpna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. srpna 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jejichž byl Úřad účastníkem. Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 9. srpna 2013. Byly mu zaslány kopie těchto rozsudků Městského soudu v Praze: sp. zn. 3 A 34/2010 ze dne 31. srpna 2011, sp. zn. 6 A 73/2011 ze dne 27. května 2011 a sp. zn. 6 A 85/2011 ze dne 27. května 2011 (viz níže).

Dokumenty