Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 4. prosince 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. prosince 2013 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří rozhodnutí Městského soudu v Praze vydaných v řízení, jichž byl Úřad účastníkem (viz níže).

Dne 11. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v omezeném rozsahu, ze dvou požadovaných dokumentů byly odstraněny osobní údaje osob dotčených v daných případech neoprávněným zpracováním osobních údajů.

Dokumenty