Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 4. března 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. března 2013 od pana D. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dne 13. března 2013 žadatel svoji žádost na základě výzvy Úřadu upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k některým službám nakoupeným Úřadem v roce 2012 včetně příslušné dokumentace.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 27. března 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.