Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 31. července 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. července 2013 od pana A. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci rozhodnutí či vyjádření Úřadu k povinnosti poskytovatele služeb elektronických komunikací poskytovat zákazníkům přímý přístup k uchovávaným provozním a lokalizačním údajům.

Dne 1. srpna 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři, konkrétně mu byla poskytnuta kopie stanoviska Úřadu čj. UOOU-00159/13-2 ze dne 16. ledna 2013 (viz níže).

Dokumenty