Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 3. dubna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. dubna 2013 od pana M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně svoji žádost dne 19. dubna 2013 upřesnil.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o platech a dalších příjmech vedoucích zaměstnanců Úřadu.

Dne 2. května 2013 byly žadateli poskytnuty informace o příjmech předsedy Úřadu a jeho náměstků za rok 2012 a za první tři měsíce roku 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a dle § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.