Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 27. listopadu 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. listopadu 2013 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se činnosti Úřadu ve věci tzv. registrů dlužníků za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 a dále za období od 8. října 2013 ke dni podáni žádosti o informace.

Dne 12. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

 • Úřad za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 obdržel celkem jednu stížnost směřující proti zpracování osobních údajů v Bankovním registru klientských informací provozovaným společností CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., od 8. října 2013 do 27. listopadu 2013 pak celkem šest takových podnětů.

  V období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 Úřad neobdržel žádné podání směřující proti zpracování osobních údajů v registru provozovaném subjektem CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., v období od 8. října 2013 do 27. listopadu 2013 Úřad obdržel jedno takové podání.

  Za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 Úřad obdržel celkem 30 podnětů směřujících proti zpracování osobních údajů v registru SOLUS provozovaného správcem SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. V období od 8. října 2013 do 27. listopadu 2013 pak Úřad obdržel celkem 27 takových podání.

  Ve vymezeném období Úřad rovněž obdržel 23 stížností týkajících se možného zasílání nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, směřujících proti společnosti CERD ČR s.r.o.
   
 • Ve vymezeném období byly Úřadem zahájeny dvě kontroly se společností CERD ČR s.r.o., jedna zaměřená na plnění povinností dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, druhá na plnění povinností dle zákona o některých službách informační společnosti.

  Ve stejném období dále byla zahájena jedna kontrola CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., a jedna kontrola společnosti SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Obě byly zaměřeny na plnění povinností podle zákona o ochraně osobních údajů.
   
 • Ve shora vymezeném období roku 2013 byly Úřadem ukončeny obě výše uvedené kontroly se společností CERD ČR s.r.o.

  Ve stejném období byly pravomocně ukončeny dvě kontroly společnosti SOLUS, zájmové sdružení právnických osob.
   
 • Ve výše uvedené kontrole společnosti CERD ČR s.r.o. zaměřené na plnění povinností dle zákona o ochraně osobních údajů byly této společnosti uloženy čtyři opatření k nápravě.

  V rámci kontroly společnosti SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, byla tomuto kontrolovanému uložena (a následně napadena) tři opatření k nápravě.