Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 27. června 2013 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. června 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o všech řízeních u správních soudů, jichž je Úřad účastníkem, a to v rozsahu číslo jednací Úřadu, datum zahájení řízení a datum rozhodnutí Úřadu, spisová značka a označení soudu, datum rozhodnutí správního soudu, zda je žaloba podána proti rozhodnutí nebo proti nečinnosti Úřadu a výši nákladů Úřadu (viz níže).

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 8. července 2013.

Dokumenty