Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 26. září 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. září 2013 od Mgr. J. J. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného v řízení s Hlavním městem Prahou, jež se týkalo zveřejnění panoramatických fotografií zachycujících i fyzické osoby na internetových stránkách jmenovaného účastníka. Úřad v této věci vydal rozhodnutí čj. SPR-5946/10-10 ze dne 30. listopadu 2010. Toto rozhodnutí bylo účastníkem řízení napadeno rozkladem, kterému předseda Úřadu rozhodnutím čj. SPR-5946/10-17 ze dne 30. března 2011 vyhověl, napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil (viz níže).

Dokumenty