Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 26. února 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. února 2013 od paní MUDr. A. T. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopií konkrétních dokumentů týkajících se kontroly, kterou Úřad vedl s hlavním městem Prahou ve věci zpracování osobních údajů v registru silničních vozidel.

Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 11. března 2013, konkrétně jí byly zpřístupněny následující dokumenty: kontrolní protokol zn. INSP1-5736/12-17 ze dne 12. listopadu 2012, kopie námitek kontrolovaného, které byly Úřadu zaslány dne 3. prosince 2012, a rozhodnutí předsedy Úřadu o námitkách zn. INSP1-5736/12-20 ze dne 15. ledna 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.