Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 25. února 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. února 2013 od paní H. V. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace o platech a odměnách vedoucích zaměstnanců Úřadu.

Dne 8. března 2013 byly žadatelce poskytnuty informace o příjmech předsedy Úřadu a jeho náměstků za rok 2012.

Na základě stížnosti žadatelky jí následně dne 8. dubna 2013 byly poskytnuty i informace o platových podmínkách dalších vedoucích zaměstnanců Úřadu. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a dle § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.