Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 25. března 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. března 2013 od pana O. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně svoji žádost dne 7. dubna 2013 upřesnil.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie spisové dokumentace z řízení vedeného Úřadem s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci karty sociálních systémů.

Dne 16. dubna 2013 byly žadateli poskytnuty anonymizované kopie kontrolního protokolu zn. INSP1-9463/12-20 ze dne 21. ledna 2013 a rozhodnutí předsedy o námitkách kontrolovaného proti kontrolnímu protokolu zn. INSP1-9463/12-25 ze dne 7. března 2013 (viz níže).

Dokumenty