Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 24. července 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. července 2013 od pana M. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci komunikace mezi Úřadem a veřejným ochráncem práv, resp. jeho bývalou zástupkyní, týkající se předchozího podnětu žadatele ve věci tzv. kyberšikany.

Dne 31. července 2013 byla žadateli dopisem čj. UOOU-06450/13-2 požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno, že bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv, RNDr. Jitka Seitlová, se na Úřad v této věci obrátila dopisem sp. zn. 424/2013/VOP/VBG ze dne 25. února 2013, jímž Úřad informovala, že s ním zahájila šetření pro jeho postup při vyřizování předchozího podnětu žadatele.

Úřad se k dané záležitosti vyjádřil dopisem zn. UOOU-01939/13-4 ze dne 21. března 2013, ve kterém mj. uvedl, že podnět bude postoupen ke kontrole inspektorovi Úřadu.

Žádná další korespondence mezi veřejným ochráncem práv a Úřadem se v této věci neuskutečnila.