Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. února 2013 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. února 2013
od pana Ing. L. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se výše platů předsedy Úřadu, jeho náměstků a dalších osob organizačně na roveň náměstkům postaveným za rok 2012.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 7. března 2013, požadované informace mu byly sděleny u předsedy Úřadu, jeho náměstků a inspektorů Úřadu. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňována pouze tato doprovodná informace.