Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. února 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. února 2013 od paní Ing. O. B. (dále jen „žadatelka“) žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou se projednává správní řízení vedené s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze ve věci zveřejnění osobních údajů zaměstnanců a kdy bude v dané věci vydáno rozhodnutí.

Požadované informace byly žadateli částečně poskytnuty dne 27. února 2013, kdy jí bylo sděleno, že dané správní řízení je vedeno pod číslem jednacím UOOU-01310/13. Informace o tom, kdy bude ukončeno, jí poskytnuta nebyla se zdůvodněním, že touto informací Úřadu v době vyřizování žádosti o informace nedisponoval.