Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. května 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. května 2013 od pana D. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o činnosti rozkladové komise Úřadu.

Dne 28. května 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

 • 1. Úřad zřizuje pouze jednu rozkladovou komisi pro všechny druhy řízení, které vede.
   
 • 2. Rozkladová komise je zřízena jako stálá, ad hoc komise zřizovány nejsou.
   
 • 3. Počet členů rozkladové komise ke dni vyřízení žádosti o informace činí 13 členů, z toho 9 externistů a 4 zaměstnanci Úřadu. Rozkladová komise se dále vnitřně nijak nečlení, tzn. jedná vždy jako celek. Jmenné složení rozkladové komise je dostupné na internetových stránkách Úřadu www.uoou.cz v rubrice Úřad / Seznam členů rozkladové komise.
   
 • 4. Počet jednání rozkladové komise:
  a. rok 2007 – 15
  b. rok 2008 – 16
  c. rok 2009 – 16
  d. rok 2010 – 18
  e. rok 2011 – 16
  f. rok 2012 – 18
   
 • 5. Počet věcí projednaných rozkladovou komisí:
  a. rok 2007 – 39
  b. rok 2008 – 36
  c. rok 2009 – 37
  d. rok 2010 – 54
  e. rok 2011 – 52
  f. rok 2012 – 48
   
 • 6. Počet odlišných rozhodnutí předsedy Úřadu od doporučení rozkladové komise (z počtu věcí - viz předchozí bod):
  a. rok 2007 – 4
  b. rok 2008 – 5
  c. rok 2009 – 2
  d. rok 2010 – 1
  e. rok 2011 – 2
  f. rok 2012 – 2
   
 • 7. Počet žalob proti rozhodnutí předsedy Úřadu (věci projednané rozkladovou komisí):
  a. rok 2007 – 10
  b. rok 2008 – 11
  c. rok 2009 – 12
  d. rok 2010 – 14
  e. rok 2011 – 10
  f. rok 2012 – 8
   
 • 8. Jak bylo soudem rozhodnuto ve věcech uvedených v bodě 7):
  a. rok 2007 – 6x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 3x žaloba zamítnuta; 1x řízení zastaveno
  b. rok 2008 – 3x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena (2x podána kasační stížnost); 6x žaloba zamítnuta (1x kasační stížnost); 2x žaloba odmítnuta;
  c. rok 2009 – 2x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena (1x kasační stížnost); 5x žaloba zamítnuta (2x kasační stížnost); 1x rozhodnutí nicotné (1x kasační stížnost); 4x řízení dosud neukončeno
  d. rok 2010 – 2x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 3x žaloba zamítnuta; 1x žaloba odmítnuta; 1x rozhodnutí nicotné; 1x řízení zastaveno; 6x řízení dosud neukončeno
  e. rok 2011 – 2x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 1x žaloba zamítnuta; 2x řízení zastaveno; 5x řízení dosud neukončeno
  f. rok 2012 – 1x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 1x žaloba zamítnuta; 6x řízení dosud neukončeno


Uvedený přehled vychází z posledních pravomocných rozhodnutí v každé věci (tj. jak rozhodnutí Městského soudu v Praze, tak Nejvyššího správního soudu), přičemž informace o podaných kasačních stížnostech vyplývá z dostupných informací, v některých případech lhůta pro její podání dosud neuplynula.