Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 21. ledna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. ledna 2013 od pana A. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o informačních systémech, jejichž zřízení Policie České republiky oznámila Úřadu postupem podle § 86 písm. b) zákona č. 237/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 28. ledna 2013. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.