Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 21. května 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. května 2013 od pana J. T. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o kontrolách realizovaných inspektory Úřadu.

Dne 29. května 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu byl zaslán přehled kontrol zaměřených na dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., (viz níže) o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů zahájených a ukončených jednotlivými inspektory Úřadu v letech 2011 a 2012. Bylo rovněž doplněno, že inspektor Ing. Josef Vacula rovněž vede řízení ve věcech zasílání nevyžádaných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), přičemž přehledy a statistiky o činnosti v této oblasti, včetně dalších informací o dozorové činnosti Úřadu, jsou dostupné ve výročních zprávách Úřadu umístněných mj. na jeho internetových stránkách na adrese http://www.uoou.cz.

Dokumenty