Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 2. srpna 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. srpna 2013 od Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětech či stížnostech, které Úřad obdržel od počátku roku 2013 a které se týkaly činnosti žadatele a to včetně odpovědí Úřadu. Anonymizované kopie předmětných písemností byly žadateli zaslány dne 7. srpna 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.